Już na etapie koncepcji myślimy o technicznych i ekonomicznych możliwościach wykonania projektu. Doskonale wiemy, że załatwianie spraw wymagających postępowania administracyjnego, uzgodnień oraz pozostałych spraw formalnych może być dla Inwestora skomplikowane i kłopotliwe. Ponieważ działając w branży projektowej zdobyliśmy spore doświadczenie, oferujemy naszym Klientom pomoc w załatwianiu wszystkich spraw urzędowych związanych z realizacją inwestycji.

Uzyskamy dla Państwa:

  • umowy z gestorem sieci,
  • warunki techniczne określające sposób podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej wydawane przez gestora sieci,
  • warunki zabudowy
  • decyzje lokalizacyjne
  • badania geologiczne
  • mapy zasadnicze oraz do celów projektowych
  • uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowych (ZUDP)
  • uzgodnienia w Starostwach Powiatowych, Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
  • pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne.

Usługi świadczymy na zasadzie door-to-door na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Nie wychodząc z domu uzyskają Państwo wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji.