WEGO Projekt

INŻYNIERIA SANITARNA

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Usługa D2D


Już na etapie koncepcji myślimy o technicznych i ekonomicznych możliwościach wykonania projektu. Doskonale wiemy, że załatwianie spraw wymagających postępowania administracyjnego, uzgodnień oraz pozostałych spraw formalnych może być dla Inwestora skomplikowane i kłopotliwe. Ponieważ działając w branży projektowej zdobyliśmy spore doświadczenie, oferujemy naszym Klientom pomoc w załatwianiu wszystkich spraw urzędowych związanych z realizacją inwestycji.

Usługi świadczymy na zasadzie door-to-door na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Nie wychodząc z domu uzyskają Państwo wszystkie dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji.

Uzyskamy dla Państwa:

  • umowy z gestorem sieci,
  • warunki techniczne określające sposób podłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej wydawane przez gestora sieci,
  • warunki zabudowy
  • decyzje lokalizacyjne
  • badania geologiczne
  • mapy zasadnicze oraz do celów projektowych
  • uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowych (ZUDP)
  • uzgodnienia w Starostwach Powiatowych, Zarządach Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
  • pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne.

 

Projektowanie, wykonawstwo instalacji, przyłączy, sieci
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO INSTALACJI, PRZYŁĄCZY, SIECI
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, przydomowych oczyszczalni   WIĘCEJ   »
Operaty, pozwolenia wodnoprawne
OPERATY, POZWOLENIA WODNOPRAWNE

odprowadzanie wód oraz ścieków do odbiornika, budowa urządzeń wodnych
    WIĘCEJ   »
Projekt i budowa zbiorników wodnych
PROJEKT I BUDOWA ZBIORNIKÓW WODNYCH

stawy rekreacyjne, stawy hodowlane, inne zbiorniki wodne
    WIĘCEJ   »
Projekty domków
PROJEKTY DOMKÓW


    WIĘCEJ   »

Projektowanie i wykonawstwo instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALACJI
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
  WIĘCEJ   »
Projektowanie i wykonawstwo instalacji gazowych
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALACJI
GAZOWYCH

 
  WIĘCEJ   »
Projektowanie i wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
  WIĘCEJ   »
Projektowanie i wykonawstwo instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALACJI
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  WIĘCEJ   »