WEGO Projekt

INŻYNIERIA SANITARNA

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Sieci, przyłącza, instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne


Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie:

  • sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji i przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, a także pozostałych inwestycji związanych z przyłączeniem obiektów do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
  • sporządzenia dokumentacji projektowej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Przyłącza, instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne Sieci, przyłącza, instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne Instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne

Do wykonania dokumentacji projektowej niezbędne jest uzyskanie mapy do celów projektowych sporządzonej przez geodetę. Na życzenie Inwestora możemy zlecić wykonanie mapy.

Etapy uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego:

  • przyjęcie zlecenie od Inwestora,
  • wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu,
  • uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
  • sporządzenie projektu budowlanego lub budowlano – wykonawczego na aktualnej mapie do celów projektowych,
  • uzgodnienie usytuowania uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej),
  • uzgodnienie dokumentacji projektowanej z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji,
  • złożenie wniosku na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
  • przekazanie Inwestorowi dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę lub decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, zapraszamy do darmowych konsultacji oraz wyceny projektu. Nasza firma współpracuje z doświadczonymi instalatorami, których możemy polecić.