WEGO Projekt

INŻYNIERIA SANITARNA

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Przydomowe oczyszczalnie ścieków


  Oczyszczalnie drenażowe
  Oczyszczalnie biologiczne
  Systemy na małe zagospodarowania działki
  Rozwiązania na trudne warunki gruntowo-wodne

Zamawiając u nas kompleksową usługę można skorzystać z możliwości wykonania przez nas projektu, zebrania pełnej dokumentacji oraz zgłoszenia w urzędzie. Wieloletnie doświadczenie i znajomość zasad budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pozwala nam na szybkie zgłoszenie bez potrzeby wnoszenia poprawek w projekcie – co często się zdarza w urzędach i opóźnia termin montażu.

PROJEKT – MONTAŻ – SERWIS

Oczyszczalnie drenażowe

Pierwszy etap to wstępne, mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków w osadniku gnilnym, które zachodzi przy udziale bakterii beztlenowych i grawitacyjnego oddzielania cząstek. Przed następnym etapem ścieki są klarowane na filtrze. Drugi etap to biologiczne doczyszczanie ścieków w wariancie drenażu rozsączającego. Prawidłowo dobrany osadnik gnilny oraz prawidłowo przeprowadzony drugi etap pozwala na redukcję zanieczyszczeń w granicach 60% po osadniku gnilnym i 90% po drugim etapie. Optymalne warunki do oczyszczania ścieków w osadniku gnilnym są zachowane przy 3-dobowym przetrzymaniu ścieków.

Drenaż rozsączający umożliwia tlenowy etap oczyszczania ścieków podczyszczonych w osadniku wstępnym. Składa się z układu podziemnych rur drenażowych perforowanych, wprowadzających wstępnie oczyszczone ścieki do gruntu w celu ich biologicznego doczyszczenia. Stosowany jest w przypadku gruntów przepuszczalnych (piaski, żwiry, pospółka) i niskiego poziomu wód gruntowych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie biologiczne

Proces oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ze złożem biologicznym odbywa się w dwóch fazach. W pierwszej fazie odbywa się sorpcja zanieczyszczeń organicznych na wytworzonej błonie biologicznej. W kolejnej fazie zanieczyszczenia stają się pokarmem dla mikroorganizmów tworzących błonę. Proces ten powoduje przyrost masy błony, a także pozbycie się zanieczyszczeń ze ścieków. Bezpośredni kontakt ścieków z powierzchnią błony biologicznej przyczynia się do odrywaniajej części z powierzchni tworzywa. Ściekioczyszczone wraz z fragmentami oderwanej błony biologicznej transportowane są do osadnika wtórnego, w którym następuje proces sedymentacji.

Zjawisko biochemicznego rozkładu substancji organicznych, które występują
w ściekach transportowanych do złoża, odbywają się w warunkach tlenowych i wiążą się z emisją gazowych produktów przemian biochemicznych. Proces ten potrzebuje dostatecznej ilości tlenu, a także zapewnienia odprowadzenia gazowych produktów przemian biochemicznych. Aby proces oczyszczania odbywał się prawidłowo, musi być zapewniony kontakt ścieków z błoną biologiczną oraz tlenem z powietrza atmosferycznego.

przydomowe oczyszczalnie ścieków, projekt, montaż, serwis

przydomowe oczyszczalnie ścieków, projekt, montaż, serwis oczyszczalnie ścieków, rojekt, montaż, serwis

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, projekt, montaż przydomowe oczyszczalnie ścieków, projekt, montaż, serwis przydomowe oczyszczalnie ścieków, projekt, montaż, serwis

Systemy na małe zagospodarowania działki

W niektórych przypadkach na samą oczyszczalnię ścieków nie mamy zbyt wiele miejsca lub ograniczają je różnego rodzaju czynniki (wjazdy na posesję, drzewka ozdobne, krzewy, sady, zagospodarowany już wcześniej teren). Istnieją alternatywne rozwiązania, które zajmują o wiele mniej miejsca, a za razem są równie funkcjonalne i praktyczne.

mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków

Poniżej przedstawiamy możliwości rozsączania ścieków oczyszczonych w biologicznych oczyszczalniach ścieków:

Proces oczyszczania ścieków w oczyszczalniach ze złożem biologicznym Systemy na małe zagospodarowania działki

rozsączanie ścieków oczyszczonych w biologicznych oczyszczalniach ścieków możliwości rozsączania ścieków oczyszczonych w biologicznych oczyszczalniach ścieków

Rozwiązania na trudne warunki gruntowo-wodne

Przy każdym zleceniu wykonujemy kontrolne badanie geotechniczne i hydrologiczne przeprowadzone w miejscu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zespół naszych doświadczonych specjalistów po wizji lokalnej na miejscu, określa najlepszą lokalizację, dobiera odpowiednie urządzenie oraz rodzaj odprowadzenia ścieków. Najczęstszym problemem staje się wysoki poziom wód gruntowych oraz występowanie w gruncie warstwy nieprzepuszczalnej w postaci gliny lub iłu.

 

Przykładowe rozwiązania dla różnych warunków gruntowo-wodnych:

schemat przydomowej oczyszczalni ścieków schemat przydomowej oczyszczalni ścieków schemat przydomowej oczyszczalni ścieków schemat przydomowej oczyszczalni ścieków schemat przydomowej oczyszczalni ścieków schemat przydomowej oczyszczalni ścieków