WEGO Projekt

INŻYNIERIA SANITARNA

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Projekt i budowa zbiorników wodnych


Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie sztucznych zbiorników wodnych. Realizując liczne inwestycje w tym zakresie zdobyliśmy bogate doświadczenie i wiedzę, które pozwalają nam na tworzenie akwenów rekreacyjnych, ozdobnych i hodowlanych. Budowa stawów to idealne rozwiązanie, które pozwala wzbogacić wygląd otoczenia i nadać niesamowitego charakteru krajobrazowi. Świetnie sprawdzają się na prywatnych posesjach, na terenach obiektów wypoczynkowych i rekreacyjnych, w parkach. Mogą być też wykorzystane do celów hodowli ryb.

Projekt i budowa zbiorników wodnych Projekt i budowa zbiorników wodnych Budowa zbiorników wodnych

Kwestie prawne

Do wykonania zbiornika wodnego, w tym m.in. stawu czy basenu o powierzchni powyżej 500 m2 wymagane jest pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę.W przypadku realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa).

Pozwolenia na budowę ani pozwolenia wodnoprawnego nie wymagają zbiorniki wodne i przydomowe baseny o powierzchni do 500 mkw. (poprzednio do 50 mkw.), roboty budowlane wymagają jedynie zgłoszenia. Wyjątkiem są zbiorniki powstające poza terenem zabudowanej działki. Tu pozwolenie jest potrzebne, niezależnie od ich powierzchni.

Etapy realizacji inwestycji

  • przyjęcie zlecenia od Inwestora
  • wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu
  • uzyskanie warunków zabudowy lub zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania terenu
  • wykonanie badań gruntowo-wodnych
  • sporządzenie projektu wstępnego
  • uzgodnienie projektu z Inwestorem
  • sporządzenie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
  • złożenie dokumentacji projektu budowlanego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Co po wybudowaniu stawu?

Projekt i budowa zbiorników wodnych Projekt i budowa zbiorników wodnych Projekt i budowa zbiorników wodnych

Sama budowa stawu stanowi dopiero pierwszy etap. Kolejne etapy są o wiele bardziej czasochłonne. Zebrana woda musi z czasem stworzyć odpowiednie miejsce, gdzie rozwinie się wodna fauna i flora. Aby w stawie rozwinęły się organizmy w postaci planktonu i glonów niezbędne są liczne zabiegi. Później warto zasadzić wymarzone rośliny, a ostatnim etapem jest zarybienie zbiornika. Często następuje to dopiero po 2 latach od wybudowania stawu.