WEGO Projekt

INŻYNIERIA SANITARNA

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Instalacja gazowa


Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie:

  • Sporządzenia projektu przyłącza gazu dla danej działki oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, a także pozostałych inwestycji związanych z przyłączeniem obiektów do sieci gazowej,
  • Sporządzenia projektu zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazowych wraz z doprowadzeniem instalacji do urządzeń gazowych służących do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, przygotowania posiłków oraz pozostałych urządzeń zasilanych paliwem gazowym.

Instalacja gazowa Sporządzenia projektu przyłącza gazu Sporządzenia projektu zewnętrznych i wewnętrznych instalacji gazowych

W przypadku budowy instalacji gazowych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, a także ich modernizacji, według przepisów prawa budowlanego niezbędne jest sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Etapy uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji zatwierdzenia projektu budowlanego:

  • przyjęcie zlecenia od Inwestora
  • wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu
  • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej
  • uzyskanie opinii kominiarskiej
  • sporządzenie projektu budowlanego lub budowlano-wykonawczego dla danego obiektu budowlanego
  • uzgodnienie projektu z Inwestorem
  • złożenie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych usług, zapraszamy do darmowych konsultacji oraz wyceny projektu. Nasza firma współpracuje z doświadczonymi instalatorami, których możemy polecić.