PROJEKTOWANIE / WYKONAWSTWO
INSTALACJI, PRZYŁĄCZY, SIECI:

  • Wodociągowych
  • Kanalizacyjnych
  • Gazowych
  • Centralnego Ogrzewania
  • Przydomowych oczyszczalni

OPERATY / POZWOLENIA WODNOPRAWNE:

  • Odprowadzanie wód oraz ścieków do odbiornika
  • Budowa urządzeń wodnych

PROJEKT I BUDOWA ZBIORNIKÓW WODNYCH:

  • Stawy rekreacyjne
  • Stawy hodowlane
  • Inne zbiorniki wodne