WEGO Projekt

INŻYNIERIA SANITARNA

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

TWORZYMY ZDROWE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY, ŻYCIA I WYPOCZYNKU LUDZI

Projektowanie, wykonawstwo instalacji, przyłączy, sieci
PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO INSTALACJI, PRZYŁĄCZY, SIECI
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, przydomowych oczyszczalni   WIĘCEJ   »
Operaty, pozwolenia wodnoprawne
OPERATY, POZWOLENIA WODNOPRAWNE

odprowadzanie wód oraz ścieków do odbiornika, budowa urządzeń wodnych
    WIĘCEJ   »
Projekt i budowa zbiorników wodnych
PROJEKT I BUDOWA ZBIORNIKÓW WODNYCH

stawy rekreacyjne, stawy hodowlane, inne zbiorniki wodne
    WIĘCEJ   »
Projekty domków
PROJEKTY DOMKÓW


    WIĘCEJ   »

Projektowanie i wykonawstwo instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALACJI
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
  WIĘCEJ   »
Projektowanie i wykonawstwo instalacji gazowych
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALACJI
GAZOWYCH

 
  WIĘCEJ   »
Projektowanie i wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
  WIĘCEJ   »
Projektowanie i wykonawstwo instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALACJI
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  WIĘCEJ   »

Informacje / Aktualności:

Ile czasu trwa uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Od momentu zlecenia przygotowujemy kompletną dokumentację operatu wodnoprawnego wraz z niezbędnymi załącznikami. Operat wodnoprawny składamy w Zarządzie Zlewni lub w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Czas rozpatrywanego wniosku i wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego przez Starostwo Powiatowe trwa od 30 do 60 dni w zależności od rodzaju inwestycji.


Co to jest pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne udzielane jest w drodze decyzji przez organy administracji państwowej.
Pozwolenie wodnoprawne zezwala na wykonywanie urządzeń wodnych (stawy, pomosty), szczególne korzystanie z wód (np. odprowadzanie ścieków) i inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową.